CSS3 և Բրաուզերներ

Այստեղ պատկերված են CSS3 հատկությունների սպասարկումը հիմնական օգտագործվող բրաուզերների կողմից:

- նոր է CSS3-ում

Հատկություն Chrome IE / Edge Firefox Safary Opera
align-content

align-items

align-self

flex

flex-basis

flex-direction

flex-flow

flex-grow

flex-shrink

flex-wrap

justify-content

order

@keyframes

-webkit--webkit-

-webkit-
animation

-webkit--webkit-

-webkit-
animation-delay

-webkit--webkit-

-webkit-
animation-direction

-webkit--webkit-

-webkit-
animation-duration

-webkit--webkit-

-webkit-
animation-fill-mode

-webkit--webkit-

-webkit-
animation-iteration-count

-webkit--webkit-

-webkit-
animation-name

-webkit--webkit-

-webkit-
animation-timing-function

-webkit--webkit-

-webkit-
animation-play-state

-webkit--webkit-

-webkit-
backface-visibility
-webkit-

perspective
-webkit-

perspective-origin
-webkit-

transform
-webkit-

transform-origin
-webkit-

transform-style
-webkit-

outline-offset

resize

column-count

-webkit-


-moz-

-webkit-

-webkit-
column-gap

-webkit-


-moz-

-webkit-

-webkit-
column-rule

-webkit-


-moz-

-webkit-

-webkit-
column-rule-color

-webkit-


-moz-

-webkit-

-webkit-
column-rule-style

-webkit-


-moz-

-webkit-

-webkit-
column-rule-width

-webkit-


-moz-

-webkit-

-webkit-
column-span

-webkit--webkit-

-webkit-
column-width

-webkit-


-moz-

-webkit-

-webkit-
columns

-webkit-


-moz-

-webkit-

-webkit-
linear-gradient
-webkit-

radial-gradient
-webkit-

user-select

-webkit-


-moz-

-webkit-

-webkit-