CSS border-bottom-right-radius հատկություն

Հատկանշում է ստորին եզրագծի աջ անկյան կորությունը:

Օրինակ

p {
    border: 2px solid;
    border-bottom-right-radius: 25px;
}
Փորձել
Նախնական արժեք 0
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.borderBottomRightRadius="25px"
Արժեք Բնութագիր
% Հատկանշում է ստորին եզրագծի աջ անկյան կորությունը տոկոսներով:
length Հատկանշում է ստորին եզրագծի աջ անկյան կորությունը: Նախնական արժեք՝ 0:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: