CSS animation-fill-mode հատկություն

Հատկանշում է, թե ինչ արժեքներ են կիրառվում անիմացիայի կողմից նրա կատարման ժամանակից դուրս:

Օրինակ

div {
    -webkit-animation-fill-mode: forwards; /* Chrome, Safari, Opera */
    animation-fill-mode: forwards;
}
Փորձել
-webkit-
-webkit-
-webkit-
Նախնական արժեք none
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.animationFillMode="forwards"
Արժեք Բնութագիր
backwards Անիմացիան կընդունի keyframe-ում սահմանված հատկության արժեքներ, որոնց միջոցով կսկսվի անիմացիայի առաջին կրկնողությունը, animation-delay-ի կողմից սահմանված ժամանակահատվածում: Այդ արժեքները կամ "from" keyframe-ից են (երբ animation-direction-ը normal կամ alternate է) կամ "to" keyframe-ից (երբ animation-direction-ը reverse կամ alternate-reverse է):
both Անիմացիան կհետևի և forwards-ի և backwards-ի կանոններին: Այսինքն դա կընդլայնի անիմացիայի հատկությունները երկու ուղղություններով:
forwards Անիմացիայի ավարտից հետո (որոշվում է animation-iteration-count-ի կողմից), անիմացիան կընդունի հատկության արժեքներ անիմացիայի ավարտման ժամանակահատվածի համար:
none Անիմացիան չի ընդունի որևէ ոճ մինչ ավարտը կամ ավարտից հետո:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: