CSS transition-duration հատկություն

Հատկանշում է, թե քանի վայրկյան կամ միլիվայրկյան է հարկավոր անցումային ազդեցության ավարտի համար:

Օրինակ

div {
    transition-duration: 5s;
    -webkit-transition-duration: 5s; /* Safari */
}
Փորձել
Նախնական արժեք 0
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.transitionDuration="5s"
Արժեք Բնութագիր
time Հատկանշում է, թե քանի վայրկյան կամ միլիվայրկյան է հարկավոր անցումային ազդեցությանը ավարտվելու համար: Նախնական արժեք՝ 0, նշանակում է, որ ազդեցություն չի լինելու:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: