CSS animation-delay հատկություն

Հատկանշում է, թե երբ պետք է անիմացիան սկսի:

Օրինակ

div {
    -webkit-animation-delay: 2s; /* Chrome, Safari, Opera */
    animation-delay: 2s;
}
Փորձել
-webkit-
-webkit-
-webkit-
Նախնական արժեք 0
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.animationDelay="2s"
Արժեք Բնութագիր
time Լրացուցիչ: Հատկանշում է վայրկյանների կամ միլիվայրկյանների թիվը՝ սպասելու համար մինչ անիմացիան կսկսի: Նախնական արժեք՝ 0:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: