CSS border-left-width հատկություն

Հատկանշում է ձախ եզրագծի լայնությունը:

Օրինակ

p {
    border-style: solid;
    border-left-width: 10px;
}
Փորձել
Նախնական արժեք medium
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.borderLeftWidth="10px"
Արժեք Բնութագիր
length Թույլ է տալիս հատկանշել ձախ եզրագծի հաստությունը:
medium Հատկանշում է միջին ձախ եզրագիծ:
thick Հատկանշում է հաստ ձախ եզրագիծ:
thin Հատկանշում է բարակ ձախ եզրագիծ:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: