CSS background-size հատկություն

Հատկանշում է ֆոնային պատկերի չափսը:

Օրինակ

body {
    background: url(flowers.png);
    background-size: 80px 60px;
    background-repeat: no-repeat;
}
Փորձել
Նախնական արժեք auto
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.backgroundSize="80px 60px"
Արժեք Բնութագիր
% Հատկանշում է ֆոնային պատկերի լայնությունն ու բարձրությունը իր ծնող տարրի տոկոսներով: Առաջին արժեքը հատկանշում է լայնությունը, երկրորդ արժեքը՝ բարձրությունը: Եթե հատկանշված է մեկ արժեք, մյուսը կլինի auto:
length Հատկանշում է ֆոնային պատկերի լայնությունն ու բարձրությունը: Առաջին արժեքը հատկանշում է լայնությունը, երկրորդ արժեքը՝ բարձրությունը: Եթե հատկանշված է մեկ արժեք, մյուսը կլինի auto:
auto Ֆոնային պատկերը լրացնվում է իր լայնությամբ և բարձրությամբ:
contain Մասշտաբավորում է պատկերն այնպես, որ և լայնությամբ և բարձրությամբ հնարավոր լինի լարացնել պարունակվող տարածությունը:
cover Ֆոնային պատկերը կմասշտաբավորվի այնպես, որ ֆոնային տարածքը լիարժեք ծածկվի ֆոնային պատկերով: Ֆոնային պատկերի որոշ հատվածներ կարող են ֆոնի դիրքավորման տարածքի տեսադաշտում չլինել:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: