CSS border-top-left-radius հատկություն

Հատկանշում է վերին եզրագծի ձախ անկյան կորությունը:

Օրինակ

p {
    border: solid;
    border-top-left-radius: 25px;
}
Փորձել
Նախնական արժեք 0
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.borderTopLeftRadius="25px"
Արժեք Բնութագիր
% Հատկանշում է վերին եզրագծի ձախ անկյան կորությունը տոկոսներով:
length Հատկանշում է վերին եզրագծի ձախ անկյան կորությունը:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: