CSS flex հատկություն

Հատկանշում է տարրի երկարությունը՝ հարաբերված մնացածի հետ:

Օրինակ

#main div {
    flex: 1;
}
Փորձել
Նախնական արժեք 0 1 auto
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.flex="1"
Արժեք Բնութագիր
flex-basis Հատկանշում է տարրի երկարությունը: Թույլատրելի արժեքներ՝ auto, inherit, կամ թիվ` հատկանշված CSS միավորներով (օրինակ՝ px, %, em և այլն...):
flex-grow Թիվ, որը հատկանշում է, թե քանի անգամ տարրը պետք է աճի/լայնանա՝ հարաբերական մնացած ճկվող տարրերին:
flex-shrink Թիվ, որը հատկանշում է, թե քանի անգամ տարրը պետք է նվազի/նեղանա՝ հարաբերական մնացած ճկվող տարրերին:
auto Նույնն է, ինչ՝ 1 1 auto:
none Նույնն է, ինչ՝ 0 0 auto:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: