CSS word-spacing հատկություն

Ավելացնում կամ նվազեցնում է տարածությունը բառերի միջև տեքստում:

Օրինակ

p { 
    word-spacing: 30px;
}
Փորձել
Նախնական արժեք normal
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.wordSpacing="30px"
Արժեք Բնութագիր
length Հատկանշում է լրացուցիչ տարածություն բառերի միջև՝ px, %, em և այլն...: Բացասական արժեքներ թույլատրվում են:
normal Հատկանշում է նորմալ տարածություն բառերի միջև:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: