CSS overflow-x հատկություն

Հատկանշում է, արդյո՞ք կտրել պարունակության ձախ/աջ եզրերը, երբ պարունակությունը լրացնում է տարրի պարունակության տարածքը:

Օրինակ

div {
    overflow-x: scroll;
}
Փորձել
Նախնական արժեք visible
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.overflowX="scroll"
Արժեք Բնութագիր
auto Հորիզոնական լրացվող արկղերի համար կտրամադրվի պտտվող մեխանիզմ:
hidden Հորիզոնական լրացումը կրճատվում է, և պտտվող մեխանիզմ չի տրամադրվում:
scroll Հորիզոնական լրացումը կրճատվում է, և տրամադրվում է պտտվող մեխանիզմ:
visible Հորիզոնական լրացումը չի կրճատվում և այն կարող է մատուցվել տարրի արկղից դուրս:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: