CSS max-height հատկություն

Հատկանշում է տարրի մաքսիմալ բարձրությունը:

Օրինակ

p {
    max-height: 50px;
}
Փորձել
Նախնական արժեք none
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.maxHeight="50px"
Արժեք Բնութագիր
% Հատկանշում է մաքսիմալ բարձրություն իր պարունակիչ տարրի տոկոսներով:
length Հատկանշում է մաքսիմալ բարձրություն՝ px, %, em և այլն...:
none Հատկանշում է, որ մաքսիմալ բարձրություն չի լինելու:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: