CSS page-break-inside հատկություն

Հատկանշում է էջի ընդհատման պահելաձևը տարրի ներսում:

Օրինակ

@media print {
    p {page-break-inside: avoid;}
}
Նախնական արժեք auto
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.pageBreakInside="avoid"
Արժեք Բնութագիր
auto Էջը կոտրում է տարրի ներսում ավտոմատաբար:
avoid Խուսափում է էջի կոտրումից տարրի ներսում (եթե հնարավոր է):
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: