CSS text-shadow հատկություն

Ավելացնում է շողք տեքստին:

Օրինակ

h1 {
    text-shadow: 1px 2px #FF0000;
}
Փորձել
Նախնական արժեք none
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.textShadow="1px 2px #FF0000"
Արժեք Բնութագիր
blur Լրացուցիչ: Հատկանշում է աղավաղման/հետքի հեռավորությունը:
color Լրացուցիչ: Հատկանշում է շողքի գույնը:
h-shadow Պահանջվում է: Հորիզոնական շողքի դիրքավորումը: Բացասական արժեքներ թույլատրվում են:
v-shadow Պահանջվում է: Ուղղահայաց շողքի դիրքավորումը: Բացասական արժեքներ թույլատրվում են:
none Հատկանշում է, որ շողք չի լինելու:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: