CSS border-image-slice հատկություն

Հատկանշում է եզրագծային պատկերի ներքին խառնուրդը (offset):

Օրինակ

div {
    border: 30px solid transparent;
    border-image-source: url(border.png);
    border-image-slice: 15;
}
Փորձել
Նախնական արժեք 100%
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.borderImageSlice="15"
Արժեք Բնութագիր
% Հատկանշում է տոկոսներ, որոնք հարաբերական են պատկերի չափսերին. հորիզոնական խառնուրդի համար՝ լայնություն, ուղղահայաց խառնուրդի համար՝ բարձրություն: Նախնական արժեք՝ 100%:
number Հատկանշում է փիքսելներ պատկերում (եթե պատկերը պատկերացանց է) կամ վեկտորային կոորդինատներ (եթե պատկերը վեկտորային պատկեր է):
fill Հատկանշում է, որ եզրագծային պատկերի միջին հատվածը կպահպանվի:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: