CSS justify-content հատկություն

Հատկանշում է հավասարեցում տարրերի միջև, ճկվող կոնտեյների ներսում, երբ տարրերը չեն ձբաղեցնում ողջ հասանելի տարածքը:

Օրինակ

div {
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    /* Safari */
    display: -webkit-flex;
    -webkit-justify-content: space-around;
}
Փորձել
Նախնական արժեք flex-start
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.justifyContent="space-around"
Արժեք Բնութագիր
center Տարրերը դիրքավորվում են կոնտեյների մեջտեղում:
flex-end Տարրերը դիրքավորվում են կոնտեյների վերջում:
flex-start Տարրերը դիրքավորվում են կոնտեյների սկզբնամասում:
space-around Տարրերը դիրքավորվում են կոնտեյներում՝ իրենց գծերից առաջ, գծերի միջև և գծերից հետո տարածությամբ:
space-between Տարրերը դիրքավորվում են կոնտեյներում՝ իրենց գծերի միջև տարածությամբ:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: