CSS box-sizing հատկություն

Հատկանշում է, թե ինչ չափսեր պետք է ներառվեն (լայնություն և բարձրություն):

Օրինակ

div {
    box-sizing: border-box;
    width: 480px;
}
Փորձել
Նախնական արժեք content-box
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.boxSizing="border-box"
Արժեք Բնութագիր
border-box Լայնության և բարձրության հատկությունները (նաև min/max հատկությունները), որոնք ներառում են պարունակությունը, լիցքը և եզրագիծը (content, padding, border), բայց ոչ սահմանը (margin):
content-box Լայնության և բարձրության հատկությունները (նաև min/max հատկությունները), որոնք ներառում են միայն պարունակությունը: Լիցքը, եզրագիծը և սահմանը (padding, border, margin) չեն ներառվում:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: