CSS text-overflow հատկություն

Հատկանշում է, թե ինչ պետք է տեղի ունենա, երբ տեքստը լրացնում է պարունակիչ տարրը:

Օրինակ

div {
    text-overflow: ellipsis;
}
Փորձել
Նախնական արժեք clip
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.textOverflow="ellipsis"
Արժեք Բնութագիր
string Ցուցադրում է տվյալ տողը կրճատված տեքստը ներկայացնելու համար:
clip Կրճատում/կտրում է տեքստը:
ellipsis Ցուցադրում է բազմակետ (...) կրճատված տեքստը ներկայացնելու համար:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: