CSS background հատկություն

Հատկանշում է ֆոնային բոլոր հատկությունները կրճատ գրելաձևով:

Օրինակ

body { 
    background: #00ff00 url(smiley.png) no-repeat fixed center; 
}
Փորձել
Նախնական արժեք տես հատկություններն առանձին
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.background="#00ff00 url(smiley.png) no-repeat fixed center"
Արժեք Բնութագիր
background-attachment Հատկանշում է, արդյո՞ք ֆոնային պատկերը ֆիքսված է, թե պտտվում է էջի մնացած մասի հետ:
background-clip Հատկանշում է ֆոնային պատկերի նկարչական տարածքը:
background-color Հատկանշում է ֆոնային գույն:
background-image Հատկանշում է մեկ կամ ավելի ֆոնային պատկեր:
background-origin Հատկանշում է ֆոնային պատկերի դիրքավորման տարածքը:
background-position Հատկանշում է ֆոնային պատկերի դիրքավորումը:
background-repeat Հատկանշում է, թե ինչպես կրկնել ֆոնային պատկերը:
background-size Հատկանշում է ֆոնային պատկերի չափսը:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: