CSS direction հատկություն

Հատկանշում է տեքստի գրելու ուղղությունը:

Օրինակ

div {
    direction: rtl;
}
Փորձել
Նախնական արժեք ltr
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.direction="rtl"
Արժեք Բնութագիր
ltr Հատկանշում է, որ գրելու ուղղությունը ձախից աջ է (left-to-right):
rtl Հատկանշում է, որ գրելու ուղղությունը աջից ձախ է (right-to-left):
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: