CSS border-image-outset հատկություն

Հատկանշում է չափսը, որքանով որ եզրագծային պատկերի տարածքը դուրս է գալիս արկղի եզրագզից:

Օրինակ

div {
    border-image-source: url(border.png);
    border-image-outset: 15px;
}
Փորձել
Նախնական արժեք 0
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.borderImageOutset="15px"
Արժեք Բնութագիր
length Երկարության միավոր, որը հատկանշում է, թե եզրերից որքան հեռու պետք է հայտնվի եզրագծային պատկերը: Նախնական արժեք՝ 0:
number Հատկանշում է համապատասխան եզրագծի լայնության բազմապատիկը:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: