CSS min-width հատկություն

Հատկանշում է տարրի մինիմալ լայնությունը:

Օրինակ

p {
    min-width: 120px;
}
Փորձել
Նախնական արժեք 0
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.minWidth="120px"
Արժեք Բնութագիր
% Հատկանշում է մինիմալ լայնություն իր պարունակիչ տարրի տոկոսներով:
length Հատկանշում է մինիմալ լայնություն՝ px, %, em և այլն...: Նախնական արժեք՝ 0:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: