CSS perspective հատկություն

Հատկանշում է հեռանկար, թե ինպես են 3D տարրերը դիտվում:

Օրինակ

div {
    perspective: 150px;
    -webkit-perspective: 150px; /* Safari */
}
Փորձել
-webkit-
Նախնական արժեք none
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.perspective="150px"
Արժեք Բնութագիր
length Հատկանշում է, թե տեսադաշտից ինչ հեռավորության վրա տարրը պետք է գտնվի:
none Նույնն է, ինչ՝ 0: Հատկանշում է, որ հեռանկար չի լինելու:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: