CSS word-break հատկություն

Հատկանշում է տողադարձի կանոններ ոչ CJK սքրիփթների համար:

Օրինակ

p.test {
    word-break: break-all;
}
Փորձել
Նախնական արժեք normal
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.wordBreak="break-all"
Արժեք Բնութագիր
break-all Հատկանշում է, որ տողերը կարող են կոտրվել ցանկացած երկու տառերի միջև:
keep-all Հատկանշում է, որ կոտրումները արգելվում են զույգ տառերի միջև:
normal Կոտրում է բառերը իրենց սովորական կանոններին համապատասխան:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: