CSS border-right-style հատկություն

Հատկանշում է աջ եզրագծի ոճը:

Օրինակ

p {
    border-style: solid;
    border-right-style: dotted;
}
Փորձել
Նախնական արժեք none
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.borderRightStyle="dotted"
Արժեք Բնութագիր
dashed Հատկանշում է գծիկներով եզրագիծ:
dotted Հատկանշում է կետավոր եզրագիծ:
double Հատկանշում է կրկնակի եզրագիծ:
groove Հատկանշում է 3D գոգավոր եզրագիծ: Ազդեցությունը կախված է border-color-ի արժեքից:
hidden Նույնն է, ինչ՝ none, բացառությամբ եզրագծային կոնֆլիկտներից աղյուսակային տարրերի համար:
inset Հատկանշում է 3D ներքին եզրագիծ: Ազդեցությունը կախված է border-color-ի արժեքից:
none Հատկանշում է, որ աջ եզրագիծ չի լինելելու:
outset Հատկանշում է 3D արտաքին եզրագիծ: Ազդեցությունը կախված է border-color-ի արժեքից:
ridge Հատկանշում է 3D սրածայր եզրագիծ: Ազդեցությունը կախված է border-color-ի արժեքից:
solid Հատկանշում է չոր եզրագիծ:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: