CSS align-content հատկություն

Հատկանշում է հավասարեցում գծերի միջև, ճկվող կոնտեյների ներսում, երբ տարրերը չեն զբաղեցնում ողջ հասանելի տարածքը:

Օրինակ

div {
    display: flex;
    flex-flow: row wrap;
    align-content: space-around;
}
Փորձել
Նախնական արժեք stretch
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.alignContent="space-around"
Արժեք Բնութագիր
center Տարրերը դիրքավորվում են կոնտեյների կենտրոնում:
flex-end Տարրերը դիրքավորվում են կոնտեյների վերջում:
flex-start Տարրերը դիրքավորվում են կոնտեյների սկզբում:
space-around Տարրերը դիրքավորվում են գծերից առաջ, գծերի միջև և գծերից հետո հեռավորություններով:
space-between Տարրերը դիրքավորվում են գծերի միջև հեռավորությունով:
stretch Տարրերը ձգվում են կոնտեյներին համապատասխանելու համար:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: