CSS list-style-position հատկություն

Հատկանշում է, արդյո՞ք ցանկի տարրերի նշագրերը պետք է հայտնվեն պարունակության հոսքի ներսում, թե դրսում:

Օրինակ

ul {
    list-style-position: inside;
}
Փորձել
Նախնական արժեք outside
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.listStylePosition="inside"
Արժեք Բնութագիր
inside Հատկանշում է, որ նշագիրը պետք է գտնվի հոսքի ներսում:
outside Հատկանշում է, որ նշագիրը պետք է գտնվի հոսքից դուրս:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: