CSS unicode-bidi հատկություն

Օգտագործվում է direction հատկության հետ միասին հատկանշելու համար, արդյո՞ք տեքստը պետք է փոփոխվի բազմակի լեզուներ սպասարկելու համար փաստաթղթում, թե ոչ:

Օրինակ

div {
    direction: rtl;
    unicode-bidi: bidi-override;
}
Փորձել
Նախնական արժեք normal
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.unicodeBidi="bidi-override"
Արժեք Բնութագիր
bidi-override Ստեղծում է ներդրման/ներկառուցման հավելյալ մակարդակ: Վերադասավորվածությունը կախված է ուղղության հատկությունից:
embed Ստեղծում է ներդրման/ներկառուցման հավելյալ մակարդակ:
normal Չի օգտագործվի ներդրման/ներկառուցման հավելյալ մակարդակ:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: