CSS @media կանոն

Այս կանոնի միջոցով դուք կարող եք գրել տարբեր CSS կոդ տարբեր մեդիա տեսակների համար:

Օրինակ

@media screen and (max-width: 700px) {
    body {
        background-color: lightblue;
    }
}
Մեդիա տեսակ Բնութագիր
all Օգտագործվում է բոլոր մեդիա տեսակի սարքերի համար:
print Օգտագործվում է տպագրական սարքերի համար:
screen Օգտագործվում է համակարգչային էկրանների, պլանշետների, սմարթֆոնների համար և այլն...:
speech Օգտագործվում է էկրանից կարդացող սարքերի/ծրագրերի համար, որոնք էջից կարդում են բարձրաձայն: