CSS list-style-image հատկություն

Հատկանշում է պատկեր, որպես ցանկի տարրի նշագիր:

Օրինակ

ul {
    list-style-image: url(sqorange.png);
}
Փորձել
Նախնական արժեք none
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.listStyleImage="url(sqorange.png)"
Արժեք Բնութագիր
none Հատկանշում է, որ պատկեր չի ցուցադրվի: Փոխարենը, list-style-type հատկության միջոցով կհատկանշվի, թե ինչ տեսակի նշագիր պետք է գեներացվի:
URL Հատկանշում է պատկերի աղբյուրը/ուղղուտյունը՝ URL հասցեն, որը կօգտագործվի որպես նշագիր:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: