Անգլո-Հայերեն IT Հապավումներ

Այստեղ կարող եք գտնել տեխնիկական հապավումներ կամ բառեր իրենց բացատրություններով կապված վեբ ծրագրավորման հետ: Մանրամասն տեղեկություն կարող եք ստանալ, սեղմելով հապավման կամ բառի վրա, այն Ձեզ կհղի դեպի Wikipedia` միջազգային հանրագիտարան:
Բառ/հապավում Նշանակություն
RGB (Red Green Blue) Կարմիր Կանաչ Կապույտ
UTF-8 (Universal Character Set + Transformation Format + 8-bit) Ունիվերսալ սիմվոլային կոդավորում + փոխակերպման ֆորմատ + 8-բիտ
XHR (XMLHttpRequest) XML HTTP հարցում
SVG (Scalable Vector Graphics) Մասշտաբայնացվող վեկտորային գրաֆիկա
XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) Ընդլայնելի ոճային աղյուսակի լեզվի փոխակերպում
MIME (Multi-Purpose Internet Mail Extensions) Բազմանպատակային համացանցային փոստի ընդլայնումներ
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Պարզ փոստի փոխանցման հաղորդակարգ
DNS (Domain Name System) Դոմեյնային անվանման համակարգ (վեբ կայքի հասցե)
E-commerce (Electronic commerce) Էլեկտրոնային կոմերցիա
PDF (Portable Document Format) Շարժական փաստաթղթի ֆորմատ
ISO (International Organization for Standardization) Ստանդարտիզացման միջազգային կազմակերպություն
W3C (World Wide Web Consortium) Համաշխարհային սարդոստայնի կոնսորցիում
PNG (Portable Network Graphics) Շարժական համացանցային գրաֆիկաներ
JPEG (Joint Photographic Experts Group) Միացյալ լուսանկարչական փորձագետների խումբ
DOM (Document Object Model) Փաստաթղթի օբյեկտային մոդել
JSON (JavaScript Object Notation) JavaScript օբյեկտային նշագրություն
Hosting Հոստինգ (Վեբ կայքերի / ֆայլերի բնակավայր)
E-mail (Electronic mail) Էլեկտրոնային փոստ
IMAP (Internet Message Access Protocol) Համացանցային նամակների մուտքային հաղորդակարգ
POP (Post Office Protocol) Փոստային մասնաճյուղի հաղորդակարգ
SSH (Secure Shell) Անվտանգ վահանակ
XML (Extensible Markup Language) Ընդլայնելի նշագրման լեզու
Query Հարցում
Ajax (Asynchronous JavaScript + XML) Ոչ սինքրոն JavaScript + XML
OS (Operating System) Օպերացիոն համակարգ
IT (Information Technology) Տեղեկատվական տեխնոլոգիա
WWW (World Wide Web) Համաշխարհային սարդոստայն
URL (Uniform Resource Locator) Միասնական ռեսուրսների ուղղեցույց
FTP (File Transfer Protocol) Ֆայլի փոխանցման հաղորդակարգ
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Հիպերտեքստի փոխանցման հաղորդակարգ
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) Հիպերտեքստի փոխանցման անվտանգ հաղորդակարգ
TLS (Transport Layer Security) Տրանսպորտային շերտի անվտանգություն
SSL (Secure Sockets Layer) Անվտանգ խոռոչների շերտ
HTML (HyperText Markup Language) Հիպերտեքստի նշագրման լեզու
CSS (Cascading Style Sheets) Կասկադային ոճային աղյուսակներ
UI (User Interface) Օգտվողի ինտերֆեյս
JS JavaScript
SQL (Structured Query Language) Կանոնավորված հարցումների լեզու
MySQL (My Structured Query Language) Իմ կանոնավորված հարցումների լեզու
PHP (Hypertext Preprocessor) Հիպերտեքստի վերարտադրող
API (Application Programming Interface) Հավելված ծրագրավորման ինտերֆեյս
OOP (Object-Oriented Programming) Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում