CSS transition-timing-function հատկություն

Հատկանշում է անցումային ազդեցության կորության արագությունը:

Օրինակ

div {
    transition-timing-function: linear;
    -webkit-transition-timing-function: linear; /* Safari, Chrome */
}
Փորձել
Նախնական արժեք ease
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.transitionTimingFunction="linear"
Արժեք Բնութագիր
cubic-bezier(n,n,n,n) Հատկանշեք Ձեր նախընտրած արժեքները cubic-bezier ֆունկցիայում: Թույլատրելի արժեքները 0-ից 1 թվային արրժեքներն են:
ease Հատկանշում է, որ անցումային ազդեցությունը պետք է սկսի դանդաղ, այնուհետև արագանա և դանդաղ ավարտվի (համարժեք է cubic-bezier(0.25,0.1,0.25,1)-ին):
ease-in Հատկանշում է, որ անցումային ազդեցությունը պետք է սկսի դանդաղ (համարժեք է cubic-bezier(0.42,0,1,1)-ին):
ease-in-out Հատկանշում է, որ անցումային ազդեցությունը պետք է սկսի և ավարտվի դանդաղ (համարժեք է cubic-bezier(0.42,0,0.58,1)-ին):
ease-out Հատկանշում է, որ անցումային ազդեցությունը պետք է ավարտվի դանդաղ (համարժեք է cubic-bezier(0,0,0.58,1)-ին):
linear Հատկանշում է, որ անցումային ազդեցությունը սկսելուց մինչ ավարտը պետք է ունենա նույն արագությունը (համարժեք է cubic-bezier(0,0,1,1)-ին):
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: