CSS max-width հատկություն

Հատկանշում է տարրի մաքսիմալ լայնությունը:

Օրինակ

p {
    max-width: 120px;
}
Փորձել
Նախնական արժեք none
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.maxWidth="120px"
Արժեք Բնութագիր
% Հատկանշում է մինիմալ բարձրություն իր պարունակիչ տարրի տոկոսներով:
length Հատկանշում է մինիմալ բարձրություն՝ px, %, em և այլն...:
none Հատկանշում է, որ մինիմալ բարձրություն չի լինելու:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: