CSS border-image-width հատկություն

Հատկանշում է եզրագծային պատկերի լայնությունները:

Օրինակ

div {
    border-image-source: url(border.png);
    border-image-width: 10px;
}
Փորձել
Նախնական արժեք 1
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.borderImageWidth="10px"
Արժեք Բնութագիր
% Վերաբերվում է եզրագծային պատկերի տարածքի չափսերին. տարածքի լայնությունը հորիզոնական խառնուրդի համար, իսկ բարձրությունը՝ ուղղահայաց:
length Հատկանշում է եզրագծային պատկերի չափսերի երկարության միավորը (px):
number Հատկանշում է համապատասխան եզրագծի լայնության բազմապատիկը: Նախնական արժեք՝ 1:
auto Եթե հատկանշված է, լայնությունը համապատասխան պատկերի հատվածի ներքին լայնությունը կամ բարձրությունն է:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: