CSS page-break-before հատկություն

Հատկանշում է էջի ընդհատման պահելաձևը տարրից առաջ:

Օրինակ

@media print {
    h1 {page-break-before: always;}
}
Նախնական արժեք auto
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.pageBreakBefore="always"
Արժեք Բնութագիր
always Միշտ կոտրում է էջը տարրից առաջ:
auto Էջը կոտրում է տարրից առաջ ավտոմատաբար:
avoid Խուսափում է էջի կոտրումից տարրից առաջ (եթե հնարավոր է):
left Կոտրում է էջը տարրից առաջ, այնպես, որ հաջորդ էջը ֆորմատավորված լինի որպես ձախ էջ:
right Կոտրում է էջը տարրից առաջ, այնպես, որ հաջորդ էջը ֆորմատավորված լինի որպես աջ էջ:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: