CSS flex-flow հատկություն

Հատկանշում է flex-direction և flex-wrap հատկույունները կրճատ գրելաձևով:

Օրինակ

div {
    display: flex;
    flex-flow: row-reverse wrap;
    display: -webkit-flex; /* Safari */
    -webkit-flex-flow: row-reverse wrap; /* Safari */
}
Փորձել
Նախնական արժեք row nowrap
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.flexFlow="row-reverse wrap"
Արժեք Բնութագիր
flex-direction Հատկանշում է ճկվող տարրերի ուղղությունը: Նախնական արժեք՝ row:
flex-wrap Հատկանշում է, արդյո՞ք ճկվող տարրերը կտեղափոխվեն, թե ոչ: Նախնական արժեք՝ nowrap:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: