CSS border-collapse հատկություն

Հատկանշում է, արդյո՞ք պետք է աղյուսակի եզրագծերը միացված լինեն, թե ոչ:

Օրինակ

table {
    border-collapse: collapse;
}
Փորձել
Նախնական արժեք separate
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.borderCollapse="collapse"
Արժեք Բնութագիր
collapse Եզրագծերը միացված են մեկ եզրագծի, երբ դա հնարավոր է (border-spacing և empty-cells հատկությունները կանտեսվեն):
separate Եզրագծերը առանձնացված են (border-spacing և empty-cells հատկությունները չեն անտեսվի):
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: