CSS text-align հատկություն

Հատկանշում է տեքստի հորիզոնական հավասարեցումը:

Օրինակ

h1 {
    text-align: center;
}
h2 {
    text-align: left;
}
h3 {
    text-align: right;
}
Փորձել
Նախնական արժեք ձախ, եթե direction-ը ltr է, և աջ, եթե direction-ը rtl է
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.textAlign="center"
Արժեք Բնութագիր
center Հավասարեցնում է տեքստը մեջտեղում:
justify Ձգում է տողերն այնպես, որ յուրաքանչյուր տող ունենա հավասարաչափ լայնություն (ինչպես թերթերում և ամսագրերում է):
left Հավասարեցնում է տեքստը ձախ կողմում:
right Հավասարեցնում է տեքստը աջ կողմում:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: