CSS transition-delay հատկություն

Հատկանշում է, թե երբ պետք է անցումային ազդեցությունը սկսի:

Օրինակ

div {
    transition-delay: 2s;
    -webkit-transition-delay: 2s; /* Safari */
}
Փորձել
Նախնական արժեք 0
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.transitionDelay="2s"
Արժեք Բնութագիր
time Հատկանշում է վայրկյանների կամ միլիվայրկյանների թիվ սպասելու համար մինչ անցումային ազդեցությունը կսկսի:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: