CSS counter-reset հատկություն

Ստեղծում կամ զրոյացնում է մեկ կամ ավելի հաշվիչներ:

Օրինակ

body {
  counter-reset: section;
}
h1 {
  counter-reset: subsection;
}
h1:before {
  counter-increment: section;
  content: "Բաժին " counter(section) ". ";
}
h2:before {
  counter-increment: subsection;
  content: counter(section) "." counter(subsection) " ";
}
Փորձել
Նախնական արժեք none
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.counterReset = "section";
Արժեք Բնութագիր
name name-ը (անվանումը) hատկանշում է, թե որ հաշվիչը պետք է զրոյանա:
number id-ն հատկանշում է, թե որ հաշվիչը պետք է զրոյանա, number-ը (թիվը) հատկանշում է հաշվիչի արժեքը յուրաքանչյուր սելեքթորի իրավիճակում:
none Հատկանշում է, որ հաշվիչը չի զրոյանա:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: