CSS list-style-type հատկություն

Հատկանշում է ցանկի տարրերի նշագրման տեսակը:

Օրինակ

ul.a {list-style-type: circle;}
ul.b {list-style-type: armenian;}
ol.c {list-style-type: upper-roman;}
ol.d {list-style-type: lower-alpha;}
Փորձել
Նախնական արժեք disc
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.listStyleType="armenian"
Արժեք Բնութագիր
armenian Նշագիրը ավանդական Հայկական համարակալում է:
circle Նշագիրը շրջանագիծ է:
cjk-ideographic Նշագիրը պարզ իդեոգրաֆիկական համար է:
decimal Նշագիրը համար է:
decimal-leading-zero Նշագիրը զրոյով սկսվող համար է (01, 02, 03 և այլն...):
disc Նշագիրը լրացված շրջան է:
georgian Նշագիրը ավանդական Վրացական համարակալում է:
hebrew Նշագիրը ավանդական Հրեական համարակալում է:
hiragana Նշագիրը ավանդական Հիրագանյան համարակալում է:
hiragana-iroha Նշագիրը ավանդական Հիրագանա-իրոհական համարակալում է:
katakana Նշագիրը ավանդական Կոտահանական համարակալում է:
katakana-iroha Նշագիրը ավանդական Կոտահանա-իրոհական համարակալում է:
lower-alpha Նշագիրը փոքրատառ ալֆա համարակալում է (a, b, c, d, e և այլն...):
lower-greek Նշագիրը փոքրատառ Հունական համարակալում է:
lower-latin Նշագիրը փոքրատառ Լատինական համարակալում է (a, b, c, d, e և այլն...):
lower-roman Նշագիրը փոքրատառ Հռոմեական համարակալում է (i, ii, iii, iv, v և այլն...):
none Նշագիր չի ցուցադրվում:
square Նշագիրը քառակուսի է:
upper-alpha Նշագիրը մեծատառ ալֆա համարակալում է (A, B, C, D, E և այլն...):
upper-latin Նշագիրը մեծատառ Լատինական համարակալում է (A, B, C, D, E և այլն...):
upper-roman Նշագիրը մեծատառ Հռոմեական համարակալում է (I, II, III, IV, V և այլն...):
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: