HTML Թեգեր

Այստեղ պատկերված են HTML թեգերն ըստ խմբերի: Ձախ կողմում թեգերն են, իսկ աջ կողմում՝ նրանց բացատրությունները:

- նոր է HTML5-ում

Բազային

<!--...-->Սահմանում է մեկնաբանություն:
<!doctype>Սահմանում է փաստաթղթի տեսակը:
<body>Սահմանում է փաստաթղթի մարմինը:
<br>Սահմանում է մեկ տողադարձ:
<h1-h6>Սահմանում է գլխամասային վերնագիր:
<hr>Սահմանում է թեմատիկ փոփոխություն պարունակությունում:
<html>Սահմանում է HTML փաստաթուղթ:
<p>Սահմանում է պարբերություն:
<title>Սահմանում է վերնագիր փաստաթղթի համար:

Ֆորմատավորում

<abbr>Սահմանում է հապավում:
<address>Սահմանում է կոնտակտային ինֆորմացիա փաստաթղթի/հոդվածի հեղինակի/սեփականատիրոջ համար:
<b>Սահմանում է ճարպոտ/(հաստ տառերով գրված) տեքստ:
<bdi> Մեկուսացնում է տեքստի մի մասը, որը կարող է ֆորմատավորված լինել այլ ուղղությամբ՝ կախված դրանից դուրս գտնվող այլ տեքստից:
<bdo>Փոխում է ընթացիկ տեքստի ուղղությունը:
<blockquote>Սահմանում է բաժին, որը մեջբերում է մեկ այլ աղբյուրից:
<cite>Սահմանում է գործի վերնագիր:
<code>Սահմանում է համակարգչային կոդի մի հատված:
<del>Սահմանում է տեքստ, որը ջնջված է փաստաթղթից:
<dfn>Սահմանում է սահմանման տերմին:
<em>Սահմանում է առանձնացված/տարբերվող տեքստ:
<i>Սահմանում է այլընտրանքային ձևով կամ տրամադրությամբ տեքստ:
<ins>Սահմանում է տեքստ, որը տեղադրված է փաստաթղթում:
<kbd>Սահմանում է ստեղնաշարային մուտքագրում:
<mark> Սահմանում է նշված/առանձնացված տեքստ:
<meter> Սահմանում է սկալյար չափագրում հայտնի միջակայքում (չափիչ):
<pre>Սահմանում է նախընտրական ֆորմատավորված տեքստ:
<progress> Ներկայացնում է խնդրի պրոգրեսիա:
<q>Սահմանում է կարճ մեջբերում:
<rp> Սահմանում է, թե ինչ ցուցադրվի բրաուզերներում, որոնք չեն սպասարկում ruby անոտացիաներ:
<rt> Սահմանում է նիշերի բացատրություն/արտասանություն (Արևելյան Ասիայի գրատպության համար):
<ruby> Սահմանում է ruby անոտացիա (Արևելյան Ասիայի գրատպության համար):
<s>Սահմանում է տեքստ, որն այլևս պատշաճ չէ:
<samp>Սահմանում է համակարգչային ծրագրի ելքային օրինակ:
<small>Սահմանում է ավելի փոքր տեքստ:
<strong>Սահմանում է կարևոր տեքստ:
<sub>Սահմանում է ստորին ինդեքսային տեքստ:
<sup>Սահմանում է վերին ինդեքսային տեքստ:
<time> Սահմանում է ամսաթիվ/ժամ:
<u>Սահմանում է ընդգծված տեքստ, որը պետք է լինի նորմալ տեքստից ոճապես տարբերվող:
<var>Սահմանում է փոփոխական:
<wbr> Սահմանում է հնարավոր տողադարձ:

Ֆորմաներ և մուտքագրում

<button>Սահմանում է սեղմվող (clickable) կոճակ:
<datalist> Հատկանշում է նախապես սահմանված տարբերակների ցանկ՝ մուտքգրման վերահսկման համար:
<fieldset>Սահմանում է կապակցված տարրեր ֆորմայում:
<form>Սահմանում է HTML ֆորմա օգտվողի մուտքագրման համար:
<input>Սահմանում է մուտքագրման վերահսկում:
<keygen> Սահմանում է բանալի-զույգ գեներատոր դաշտ (ֆորմաների համար):
<label>Սահմանում է պիտակ մուտքագրման տարրի համար:
<legend>Սահմանում է մակագիր/վերնագիր <fieldset> տարրի համար:
<optgroup>Սահմանում է խումբ կամ կապակցված տարբերակներ բացվող ցանկում:
<option>Սահմանում է տարբերակ բացվող ցանկում:
<output> Սահմանում է հաշվարկի արդյունք:
<select>Սահմանում է բացվող ցանկ:
<textarea>Սահմանում է բազմատողային մուտքագրման վերահսկում (տեքստային տարածք):

Շրջանակներ

<iframe>Սահմանում է ներդրված/ներկառուցված շրջանակ:

Պատկերներ

<area>Սահմանում է տարածություն պատկեր-քարտեզի ներսում:
<canvas> Օգտագործվում է գրաֆիկական պատկերներ նկարելու համար սքրիփթի միջոցով (սովորաբար JavaScript):
<figcaption> Սահմանում է մակագիր/վերնագիր <figure> տարրի համար:
<figure> Սահմանում է ինքնամփոփ պարունակություն:
<img>Սահմանում է պատկեր:
<map>Սահմանում է պատկեր-քարտեզ:

Աուդիո և Վիդեո

<audio> Սահմանում է ձայնային պարունակություն:
<source> Սահմանում է բազմակի մեդիա ռեսուրսներ մեդիա տարրերի համար (<video> և <audio>):
<track> Սահմանում է տեքստային հետքեր մեդիա տարրերի համար (<video> և <audio>):
<video> Սահմանում է տեսագրություն կամ ֆիլմ:

Հղումներ

<a>Սահմանում է հիպերհղում:
<link>Սահմանում է կապ/հարաբերություն փաստաթղթի և արտաքին ռեսուրսի միջև (ամենից շատ օգտագործվում է դեպի ոճային աղյուսակներ հղելու համար):
<nav> Սահմանում է նավիգացիոն հղումներ:

Ցանկեր

<dd>Սահմանում է տերմինի/անվանման նկարագրություն նկարագրության ցանկում:
<dl>Սահմանում է նկարագրության ցանկ:
<dt>Սահմանում է տերմին/անվանում նկարագրության ցանկում:
<li>Սահմանում է ցանկի տարր:
<ol>Սահմանում է համարակալված ցանկ:
<ul>Սահմանում է չհամարակալված ցանկ:

Աղյուսակներ

<caption>Սահմանում է աղյուսակի մակագիր/վերնագիր:
<col>Սահմանում է սյունակային հատկություններ յուրաքանչյուր սյունակի համար <colgroup> տարրի սահմաններում:
<colgroup>Սահմանում է մեկ կամ ավելի սյունակների խումբ աղյուսակում ֆորմատավորման համար:
<table>Սահմանում է աղյուսակ:
<tbody>Սահմանում է մարմնի պարունակություն աղյուսակում:
<td>Սահմանում է արկղ աղյուսակում:
<tfoot>Սահմանում է ստորին պարունակություն աղյուսակում:
<th>Սահմանում է գլխամասային արկղ աղյուսակում:
<thead>Խմբավորում է գլխամասային պարունակություն աղյուսակում:
<tr>Սահմանում է տող աղյուսակում:

Ոճեր և իմաստաբանություն

<article> Սահմանում է հոդված:
<aside> Սահմանում է պարունակություն էջի պարունակության մյուս կողմում:
<details> Սահմանում է լրացուցիչ մանրամասներ, որոնք օգտվողը կարող է դիտել կամ թաքցնել:
<dialog> Սահմանում է երկխոսության արկղ կամ պատուհան:
<div>Սահմանում է բաժին փաստաթղթում:
<footer> Սահմանում է ստորին հատված փաստաթղթի կամ բաժնի համար:
<header> Սահմանում է գլխամաս փաստաթղթի կամ բաժնի համար:
<hgroup> Սահմանում է վերնագրերի խումբ:
<main> Սահմանում է փաստաթղթի հիմնական պարունակություն:
<section> Սահմանում է բաժին փաստաթղթում:
<span>Սահմանում է բաժին փաստաթղթում:
<style>Սահմանում է ոճային ինֆորմացիա փաստաթղթի համար:
<summary> Սահմանում է տեսանելի գլխամաս <details> տարրի համար:

Մետա ինֆորմացիա

<base>Սահմանում է բազային URL/թիրախ բոլոր հարաբերական URL-ների համար փաստաթղթում:
<head>Սահմանում է փաստաթղթի մասին ինֆորմացիա:
<meta>Սահմանում է մետատվյալներ HTML փաստաթղթի վերաբերյալ:

Ծրագրավորում

<embed> Սահմանում է կոնտեյներ արտաքին հավելվածի համար (ոչ HTML):
<noscript>Սահմանում է այլընտրանքային պարունակություն օգտվողների համար, որ չի սպասարկվում սքրիփթ հաճախորդի/այցելուի կողմում (client-side):
<object>Սահմանում է ներդրված/ներկառուցված օբյեկտ:
<param>Սահմանում է պարամետր օբյեկտի համար:
<script>Սահմանում է սքրիփթ հաճախորդի/այցելուի կողմում (client-side):