CSS border-radius հատկություն

Հատկանշում է չորս եզրագծերի անկյունների կորությունները կրճատ գրելաձևով:

Օրինակ

div {
    border: 2px solid;
    border-radius: 25px;
}
Փորձել
Նախնական արժեք 0
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.borderRadius="25px"
Արժեք Բնութագիր
% Հատկանշում է անկյունների կորությունները տոկոսներով:
length Հատկանշում է անկյունների կորությունները: Նախնական արժեք՝ 0:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: