CSS font-variant հատկություն

Հատկանշում է, արդյո՞ք տեքստը պետք է պատկերվի small-caps տառատեսակով, թե ոչ:

Օրինակ

p.small {
    font-variant: small-caps;
}
Փորձել
Նախնական արժեք normal
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.fontVariant="small-caps"
Արժեք Բնութագիր
normal Բրաուզերը պատկերում է նորմալ տառատեսակ:
small-caps Բրաուզերը պատկերում է փոքր-մեծատառ տառատեսակ:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: