CSS transform-style հատկություն

Հատկանշում է, թե ինչես են գեներացվում ներդրված տարրերը 3D տարածությունում:

Օրինակ

div {
    transform: rotateY(60deg);
    transform-style: preserve-3d;
    /* Safari */
    -webkit-transform: rotateY(60deg);
    -webkit-transform-style: preserve-3d;
}
Փորձել
-webkit-
Նախնական արժեք flat
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.transformStyle="preserve-3d"
Արժեք Բնութագիր
flat Հատկանշում է, որ ժառանգ/երեխա տարրերը չեն պահպանի իրենց 3D դիրքը:
preserve-3d Հատկանշում է, որ ժառանգ/երեխա տարրերը կպահպանեն իրենց 3D դիրքը:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: