CSS page-break-after հատկություն

Հատկանշում է էջի ընդհատման պահելաձևը տարրից հետո:

Օրինակ

@media print {
    footer {page-break-after: always;}
}
Նախնական արժեք auto
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.pageBreakAfter="always"
Արժեք Բնութագիր
always Միշտ կոտրում է էջը տարրից հետո:
auto Էջը կոտրում է տարրից հետո ավտոմատաբար:
avoid Խուսափում է էջի կոտրումից տարրից հետո (եթե հնարավոր է):
left Կոտրում է էջը տարրից հետո, այնպես, որ հաջորդ էջը ֆորմատավորված լինի որպես ձախ էջ:
right Կոտրում է էջը տարրից հետո, այնպես, որ հաջորդ էջը ֆորմատավորված լինի որպես աջ էջ:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: