CSS quotes հատկություն

Հատկանշում է մեջբերման նշագրման տեսակը ներդրված/ներկառուցված մեջբերումների համար:

Օրինակ

q {
    quotes: "«" "»";
}
Փորձել
Նախնական արժեք հատկանշված չէ
Ժառանգվող
Անիմացվող
JavaScript սինթաքս օբյեկտ.style.quotes="'«' '»'"
Արժեք Բնութագիր
string string string string Հատկանշում է, թե որ մեջբերման նշանները պետք է օգտագործվեն: Առաջին երկու արժեքները հատկանշում են առաջին/բացվող ներդրված/ներկառուցված մեջբերման նշանները, հաջորդ երկու արժեքները հատկանշում են հաջորդ/փակվող ներդրված/ներկառուցված մեջբերման նշանները:
none Հատկանշում է, որ content հատկության open-quote և close-quote արժեքները չեն գեներացնի որևէ մեջբերման նշաններ:
initial Վերագրում է այս հատկությունն իր նախնական արժեքին:
inherit Ժառանգում է այս հատկությունն իր ծնող տարրից: