HTML <th> թեգ

Սահմանում է գլխամասային արկղ աղյուսակում:

Օրինակ

<table>
  <tr>
    <th>Ամիս</th>
    <th>Եկամուտ</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Հունվար</td>
    <td>740.000</td>
  </tr>
</table>
Փորձել
ԱտրիբուտԱրժեքԲնութագիր
abbrtextՀատկանշում է գլխամասային արկղի պարունակության կրճատ տարբերակ:
colspannumberՀատկանշում է սյունակների քանակը, որ գլխամասային արկղը պետք է բաժանի:
headersheader_idՀատկանշում է մեկ կամ ավելի գլխամասային արկղեր, որոնց վերաբերվում է արկղը:
rowspannumberՀատկանշում է տողերի քանակ, որ գլխամասային արկղը պետք է բաժանի:
scopecol
colgroup
row
rowgroup
Հատկանշում է, թե արդյո՞ք գլխամասային արկղը գլխամաս է սյունակի, տողի կամ (սյունակների կամ տողերի) խմբերի համար:
sortedreversed
number
reversed number
number reversed
Հատկանշում է սյունակի դասավորված ուղղություն: