HTML <input> թեգ

Սահմանում է մուտքագրման վերահսկում:

Օրինակ

<form action="test.php">
    Անուն <input type="text" name="fname"><br>
    Ազգանուն <input type="text" name="lname"><br>
    <input type="submit" value="Ուղարկել">
</form>
Փորձել
ԱտրիբուտԱրժեքԲնութագիր
acceptfile_extension
audio/*
video/*
image/*
media_type
Հատկանշում է ֆայլերի տեսակներ, որոնք ընդունում է սերվերը:
alttextՀատկանշում է այլընտրանքային տեքստ պատկերների համար: Միայն՝ երբ type="image":
autocompleteon
off
Հատկանշում է, արդյո՞ք <input> տարրի ավտոմատ լրացումը պետք է միացված լինի, թե ոչ:
autofocusautofocusՀատկանշում է, որ <input> տարրը պետք է ավտոմատաբար ձեռք բերի ֆոկուս, երբ էջը բեռնվում է:
checkedcheckedՀատկանշում է, որ <input> տարրը պետք է լինի նշված/ընտրված, երբ էջը բեռնվում է:
disableddisabledՀատկանշում է, որ <input> տարրը պետք է լինի ոչ ակտիվ:
formform_idՀատկանշում է մեկ կամ ավելի ֆորմաներ, որոնց պատկանում է <input> տարրը:
formactionURLՀատկանշում է ֆայլի URL-ը, որտեղ պետք է կարգավորվի մուտքագրման վերահսկումը, երբ ֆորման ուղարկվում/ներկայացվում է: Միայն՝ երբ type="submit" և type="image":
formenctypeapplication/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
Հատկանշում է, թե ինչպե՞ս պետք է կոդավորվեն ֆորմայի տվյալները, երբ այն ուղարկվում/ներկայացվում է սերվերին: Միայն՝ երբ type="submit" և type="image":
formmethodget
post
Հատկանշում է HTTP մեթոդ տվյալների ուղարկման համար դեպի գործողության URL: Միայն՝ երբ type="submit" և type="image":
formnovalidateformnovalidateՀատկանշում է, որ ֆորմայի տվյալները չպետք է վավերացվեն, երբ դրանք ուղարկվում/ներկայացվում են:
formtarget_blank
_self
_parent
_top
framename
Հատկանշում է, թե ո՞րտեղ պետք է ցուցադրվի պատասխանը, որ ստացվել է ֆորմայի ուղարկվելուց/ներկայացվելուց: Միայն՝ երբ type="submit" և type="image":
heightpixelsՀատկանշում է <input> տարրի բարձրությունը: Միայն՝ երբ type="image":
listdatalist_idՎերաբերվում է <datalist> տարրին, որ պարունակում է նախապես սահմանված տարբերակներ <input> տարրի համար:
maxnumber
date
Հատկանշում է մաքսիմալ արժեք <input> տարրի համար:
maxlengthnumberՀատկանշում է մաքսիմալ սիմվոլների քանակ, որոնք թույլատրելի են <input> տարրում:
minnumber
date
Հատկանշում է մինիմալ արժեք <input> տարրի համար:
multiplemultipleՀատկանշում է, որ օգտվողը կարող է մուտքագրել ավելի քան մեկ արժեք <input> տարրում:
nametextՀատկանշում է անվանում <input> տարրի համար:
patternregexpՀատկանշում է կանոնավոր արտահայտություն, որը ստուգվում է <input> տարրի արժեքին հակառակ:
placeholdertextՀատկանշում է կրճատ ակնարկ, որը բնութագրում է <input> տարրի սպասվող արժեքը:
readonlyreadonlyՀատկանշում է, որ մուտքագրման դաշտը միայն ընթերցելու համար է:
requiredrequiredՀատկանշում է, որ մուտքագրման դաշտը պետք է լրացվի մինչ ֆորմայի ուղարկվելը/ներկայացվելը:
sizenumberՀատկանշում է <input> տարրի լայնություն՝ սիմվոլներով:
srcURLՀատկանշում է պատկերի աղբյուր՝ URL հասցե, որը կօգտագործվի որպես ուղարկելու/ներկայացնելու կոճակ: Միայն՝ երբ type="image":
stepnumberՀատկանշում է իրական թվերի ինտերվալներ մուտքագրման դաշտի համար:
typebutton
checkbox
color
date
datetime
datetime-local
email
file
hidden
image
month
number
password
radio
range
reset
search
submit
tel
text
time
url
week
Հատկանշում է <input> տարրի տեսակը ցուցադրման համար:
valuetextՀատկանշում է <input> տարրի արժեքը:
widthpixelsՀատկանշում է <input> տարրի լայնությունը: Միայն՝ երբ type="image":