HTML <area> թեգ

Սահմանում է տարածություն պատկեր-քարտեզի ներսում:

Օրինակ

<img src="planets.png" width="145" height="126" alt="planets" usemap="#planetmap">
<map name="planetmap">
    <area shape="rect" coords="0,0,82,126" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sun" target="_blank" title="Sun">
    <area shape="circle" coords="90,58,3" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury" target="_blank" title="Mercury">
    <area shape="circle" coords="124,58,8" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Venus" target="_blank" title="Venus">
</map>
Փորձել
ԱտրիբուտԱրժեքԲնութագիր
alttextՀատկանշում է այլընտրանքային տեքստ տարածքի համար: Պահանջվում է, երբ առկա է href ատրիբուտը:
coordscoordinatesՀատկանշում է տարածքի կոորդինատները:
downloadfilenameՀատկանշում է, որ թիրախը կներբեռնվի, երբ օգտվողը սեղմի/(քլիք անի) հղման վրա:
hrefURLՀատկանշում է հիպերհղման թիրախ տարածքի համար:
hreflanglanguage_codeՀատկանշում է թիրախային URL-ի լեզուն:
mediamedia queryՀատկանշում է, թե ինչ մեդիաjի/սարքի համար է օպտիմիզացված թիրախային URL-ը:
relalternate
author
bookmark
help
license
next
nofollow
noreferrer
prefetch
prev
search
tag
Հատկանշում է ընթացիկ փաստաթղթի և թիրախային URL-ի միջև կապը/հարաբերությունը:
shapedefault
rect
circle
poly
Հատկանշում է տարածքի ձևը:
target_blank
_parent
_self
_top
framename
Հատկանշում է, թե ո՞րտեղ բացվի թիրախային URL-ը:
typemedia_typeՀատկանշում է թիրախային URL-ի մեդիա տեսակը: